PROFESSORAT. CURS 2017-2018
Equip Directiu:
Director ................................................... Antoni Cabrer Mestre
Cap d’estudis .......................................... Joan Torres Cheslyn
Secretari .................................................. Jaume Prats Seguí

Professors infantil:
3 anys A M. Antonia Gonzàlez Lliteras
3 anys B Margalida Soler Salas
4 anys A Joana Bou Torrents
4 anys B Sara Iglesias Lladó
4 anys C Cristina Servera Moragues
5 anys A Margalida Galmés Santandreu
5 anys B Rosa M. Vives Sureda (Joana M. Fons Ferrer)
5 anys C M. Carmen Quesada Aguado
+1 Antònia Gelabert Flaquer
+1 Angela Jerez Abraham (Cristina Amengual Riutort)

 

Professors tutors primària:
1A Catalina Font Oliver
1B Jaume Morey Illa
1C Marc Millan Sureda

2A Imma López Puche
2B Sílvia Triguero Méndez (Virgínia Michelini Dognibene)
2C M. Àngels Àvila Cervera

3A Margalida Carbonell Company
3B Maria Rosselló Arenas
3C Nela Mestre Ginard

4A Carles Estrany Vives
4B Isabel Roca Mudoy
4C Magdalena Tomas Rotger

5A Inès Cantó Campins
5B Antoni Servera Llull
5C Joan Sancho Vílchez

6A Catalina Mas Martín
6B Catalina Pascual Planisi
6C Joan Miralles Morey

 

Professors especialistes:
Música Carme Picó Alhama
Anglès Neus Brunet Pascual (Ana Covas Egea)
Anglès Mònica Pascual Perelló
Anglès M. Elena Piña Gelabert
EF Lluís Vidal Canals
EF Juan José Cladera Pons
PT Antoni Villalobos Pallicer
PT Margarita Colomar Massanet
AL M. Àngels Sureda Salas
AD Catalina Ferragut Sancho
Orientadora Catalina Rubert Frau
Religió Pere Jaume Sureda