RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2009/10

EDUCACIÓ INFANTIL

 

PRIMER (3 ANYS)

-QUADERN DE LECTURA I ESCRIPTURA 1. Llegeixo i escric. Projecte 3.16 Ed. CRUÏLLA
-QUADERN DE NOMBRES 1. Ed. BAULA
-QUADERN DE GRAFOMOTRICITAT 0. Ed. BAULA

SEGON (4 ANYS)

-QUADERNS DE LECTURA I ESCRIPTURA 2. Llegeixo i escric. Projecte 3.16 Ed. CRUÏLLA
-QUADERN DE NOMBRES 2. Ed. BAULA
-QUADERN DE GRAFOMOTRICITAT 2. Ed. BAULA

TERCER (5 ANYS)

-QUADERN DE NOMBRES 3. Ed. BAULA
-QUADERN DE NOMBRES 4. Ed. BAULA
-PAS A PAS, matemàtiques nivell 2. Quadern 6. Ed. BAULA
-MÓN DE CONTES. Carpeta 4. Ed. CRUÏLLA

 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

PRIMER CURS

 

Llengua Catalana

-LLENGUA 1. Ed. SANTILLANA

Llengua Castellana

-LECTURAS AMIGAS 1. PRIMEROS PASOS. Ed. SANTILLANA (reutilitzable)

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 1. Ed. SANTILLANA
-QUADERNETS CÀLCUL. Números 1 i 3. Ed. NADAL

Coneixement del Medi

-MEDI 1. Ed. SANTILLANA

Anglès

-SURPRISE 1. Class Book . Ed. OXFORD

 

SEGON CURS

 

Llengua Catalana

-LLENGUA 2. Ed. SANTILLANA

Llengua Castellana

-LECTURAS AMIGAS 1. PRIMEROS PASOS. Ed. SANTILLANA (reutilitzable)

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 2. Ed. SANTILLANA
-QUADERNETS CÀLCUL. Números 2 i 4. Ed. NADAL

Coneixement del Medi

-MEDI 2. Ed. SANTILLANA

Anglès

-SURPRISE 2. Class Book . Ed. OXFORD

TERCER CURS

 

Llengua Catalana

-LLENGUA 3. Ed. SANTILLANA
-QUADERNS LECTOR 6, 7 i 8. Ed. NADAL

Llengua Castellana

-MAS PLURAL 3. Ed. SANTILLANA
-DE BUENA TINTA 3. Ed. SANTILLANA

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 3. Obre la porta. Ed. ANAYA

Anglès

-COOL KIDS 3. CLASS BOOK. Ed. OXFORD
-COOL KIDS 3. ACTIVITY BOOK. Ed. OXFORD

Coneixement del medi

-CONEIXEMENT DEL MEDI 3. Ed. SANTILLANA

Educació Artística

-PLÀSTICA 3. Ed. ANAYA

 

QUART CURS

 

Llengua Catalana

-LLENGUA 4. Ed. SANTILLANA
-QUADERNS LECTOR 9, 10 i 11. Ed. NADAL


Llengua Castellana

-MAS PLURAL 4. Ed. SANTILLANA
-DE BUENA TINTA 3. Ed. SANTILLANA

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 4. Obre la porta. Ed. ANAYA


Anglès

-COOL KIDS 4. CLASS BOOK. Ed. OXFORD
-COOL KIDS 4. ACTIVITY BOOK. Ed. OXFORD


Coneixement del medi

-CONEIXEMENT DEL MEDI 4. Ed. SANTILLANA

 

CINQUÈ CURS

 

Llengua Catalana

-LLENGUA CATALANA 5 PRIMÀRIA. Projecte La Casa del Saber. Illes Balears. Ed. SANTILLANA

Llengua Castellana

-LLENGUA CASTELLANA 5 PRIMÀRIA. Projecto La Casa del Saber. Ed. SANTILLANA

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 5 PRIMÀRIA. Projecte La Casa del Saber. Illes Balears. Ed. SANTILLANA

Anglès

-SURPRISE 5. Class Book and Activity Book. Ed. OXFORD

Coneixement del medi

-MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 5. Món de Colors. Illes Balears. Ed. VICENS VIVES

Educació Artística

-PLÀSTICA 5. Obre la porta. Illes Balears. Ed. ANAYA


Educació per la Ciutadania

-EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA I DRETS HUMANS. 5è Primària. Maria Carme Boqué. Projecte Tres punt Sis. Ed. CRUÏLLA

 

SISÈ CURS

 

Llengua Catalana

-LLENGUA CATALANA 6 PRIMÀRIA. Projecte La Casa del Saber. Illes Balears. Ed. SANTILLANA

Llengua Castellana

-LLENGUA CASTELLANA 6 PRIMÀRIA. Projecto La Casa del Saber. Ed. SANTILLANA

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 6 PRIMÀRIA. Projecte La Casa del Saber. Illes Balears. Ed. SANTILLANA

Anglès

-SURPRISE 6. Class Book and Activity Book. Ed. OXFORD

Coneixement del medi

-MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 6. Món de Colors. Illes Balears. Ed. VICENS VIVES

Educació Artística

-PLÀSTICA 6. Obre la porta. Illes Balears. Ed. ANAYA