INFORMACIÓ GENERAL

HORARI DEL CENTRE
HORARI SECRETARIA I DIRECCIÓ

VISITA PARES

CALENDARI ESCOLAR

QUOTA FOTOCÒPIES I FOLS


 

HORARI DEL CENTRE

Jornada continuada de 9 a 14 hores.
El Claustre de professors va acordar que els pares dels alumnes haurien de deixar els nins i no entrar dins el recinte escolar. Per tant, el Centre s’obrirà a les 8’55 hores per entrar només els alumnes (els de 5 anys i 1er i 2on de primària per la primera barrera, els altres alumnes de primària per l’entrada principal i els de 3 i 4 anys a l’edifici de la futura guarderia municipal) i es tancarà a les 9’10 hores. A les 14 hores els pares també esperaran fora del recinte fins que els alumnes surtin (els de 5 anys, 1er i 2on de primària per la primera barrera i els altres per l’entrada principal).


HORARI SECRETARIA I DIRECCIÓ

La secretaria i direcció estarà a disposició de qualsevol pare tots els dies de dilluns a divendres de les 9 a les 10 hores i de les 13’15 hores a les 14 hores.


VISITA PARES

El dia de visita de pares serà tots els DILLUNS de les 14,05 a les 15 hores.

CALENDARI ESCOLAR
Dimecres 13 de setembre: inici activitats lectives.
Divendres 22 de juny: fi activitats lectives.
Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclusos.
Pasqua: del 29 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos.
12 d’octubre (festa Nacional)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (Immaculada Concepció).
Dia 2 de març: festa escolar unificada.
17 de gener (festa local, Sant Antoni)
1 de febrer (festa local, La Pesta)
30 d’abril (dia de lliure disposició del centre i pendent d’aprovar-se per Consell Escolar)


QUOTA FOTOCÒPIES I FOLS

Vos recordam que com cada any i, prèviament aprovat pel Consell Escolar, heu d’abonar la quota corresponent en concepte de fotocòpies i folis més la quota establerta per cada cicle de material escolar. Cada tutor recollirà els doblers dels seus alumnes.