RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2016/2017 (en pdf)

 


 

EDUCACIÓ INFANTIL

QUART (3 ANYS)

-QUADERN DE NOMBRES Nº 1 Ed. BAULA
-QUADERN DE GRAFOMOTRICITAT Nº 1 Ed. BAULA

CINQUÈ (4 ANYS)

-QUADERN DE NOMBRES Nº 1 i Nº 2 Ed. BAULA
-QUADERN DE GRAFOMOTRICITAT Nº 2 Ed. BAULA

SISÈ (5 ANYS)

-QUADERN DE GRAFOMOTRICITAT Nº 4 Ed. BAULA
-CINC I MIG NOMBRES Ed. TEIDE
-CINC I MIG DIMENSIONS Ed. TEIDE
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 


PRIMER CURS

Llengua Catalana

-Llengua catalana 1r primària, construim. Ed. Cruïlla, Illes Balears.
ISBN 9788466135016

-Escriure 1. Quadern d’expressió escrita. Ed. Vicens Vives.
ISBN 9788468219875

-Escriure 2. Quadern d’expressió escrita. Ed. Vicens Vives.
ISBN 9788468219882

Matemàtiques

-Matemàtiques 1. Aprendre és créixer. Ed. Anaya.
ISBN 978-84-678-4687-4

-Quadernet PENSO I FAIG 2. Ed Teide.
ISBN: 9788430705115

-Quadernet PENSO I FAIG 3. Ed Teide.
ISBN: 9788430705122

-Quadernet ARA JA PUC 2. Ed Teide.
ISBN: 9788430705146

-Quadernet ARA JA PUC 2. Ed Teide.
ISBN: 9788430705153

Llengua Castellana

-Expresión escrita 1 (La Calesa). Ed. Vicens Vives.
ISBN 9788481051544

SEGON CURS

Llengua Catalana

-Llengua catalana 2on primària, construim. Ed. Cruïlla, Illes Balears.
ISBN 9788466138284

-Escriure 3. Quadern d’expressió escrita. Ed. Vicens Vives.
ISBN 9788468219899

-Escriure 4. Quadern d’expressió escrita. Ed. Vicens Vives.
ISBN 9788468219905

Matemàtiques

-Matemàtiques 2. Aprendre és créixer. Ed. Anaya.
ISBN 978-84-678-7675-8

-Quadernet PENSO I FAIG 4. Ed Teide.
ISBN: 9788430705313

-Quadernet PENSO I FAIG 5. Ed Teide.
ISBN: 9788430705320

-Quadernet ARA JA PUC 4. Ed Teide.
ISBN: 9788430705344

-Quadernet ARA JA PUC 5. Ed Teide.
ISBN: 9788430705351

 

TERCER CURS

Llengua Catalana

-LLENGUA 3. Projecte Saber fer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-0642-0

Llengua Castellana

-LENGUA CASTELLANA 3. Nuevas voces. Projecto Saber hacer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-1164-6

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 3. Aprendre és créixer. Ed. ANAYA
ISBN 978-84-678-4915-8

Anglès

-BIG SURPRISE 3. CLASS BOOK. Ed. OXFORD
ISBN 978-01-945-1638-9

Ciències Socials

-CIÈNCIES SOCIALS 3. Projecte Saber Fer. Ed. SANTILLANA.
ISBN:978-84-680-0680-2

Ciències de la Naturalesa

-CIÈNCIES DE LA NATURALESA 3. Projecte Saber Fer. Ed. SANTILLANA.
ISBN:978-84-680-0679-6

QUART CURS

Llengua Catalana

-LLENGUA 4. Projecte Saber Fer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-9290-4

Llengua Castellana

- LENGUA 4. Projecto Saber hacer. Nuevas voces. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-2953-5

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 4. Aprendre és créixer. Ed. ANAYA
ISBN 978-84-680-7991-9


Anglès

-BIG SURPRISE 4. CLASS BOOK. Ed. OXFORD
ISBN 978-01-945-1639-6


Ciències naturals

-Ciències Naturals 4. Projecte Saber Fer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-9313-0

Ciències socials

-Ciències Socials 4. Projecte Saber Fer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-9302-4

 

CINQUÈ CURS

Llengua Catalana

-LLENGUA CATALANA 5. Projecte Saber fer. Illes Balears. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-0684-0


Llengua Castellana

-LLENGUA CASTELLANA 5. Projecto Saber hacer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-1057-1

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 5. Projecte Saber fer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-0685-7

Anglès

-BIG SURPRISE 5. CLASS BOOK. Ed. OXFORD
ISBN 9780194516402

Ciències Socials

-CIÈNCIES SOCIALS 5. Aprendre és créixer. Illes Balears. Ed. ANAYA
ISBN 978-84-678-3487-1

Ciències de la Natura

-CIÈNCIES DE LA NATURA 5. Aprendre és créixer. Illes Balears. Ed. ANAYA
ISBN 978-84-678-5048-2

SISÈ CURS

Llengua Catalana

-LLENGUA CATALANA 6 PRIMÀRIA. Projecte Saber Fer. Illes Balears. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-9296-6

Llengua Castellana

-LENGUA CASTELLANA 6 PRIMÀRIA. Projecto Saber hacer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-1511-8

Matemàtiques

-MATEMÀTIQUES 6 PRIMARIA. Projecte Saber fer. Ed. SANTILLANA
ISBN 978-84-680-9146-4

Anglès

-BIG SURPRISE 6. CLASS BOOK. Ed. OXFORD
ISBN:978-01-9451-641-9


Ciències Socials

-CIÈNCIES SOCIALS 6. Aprendre és créixer. Illes Balears. Ed. ANAYA
ISBN 978-84-678-3490-1

Ciències de la Natura

-CIÈNCIES DE LA NATURA 6. Aprendre és créixer. Illes Balears. Ed. ANAYA
ISBN 978-84-678-8282-7