INFORMACIÓ CURS 2016/17

Benvolguts pares i mares:

La present és per comunicar-vos una sèrie d’informacions amb motiu del començament del curs:

ENTRADES I HORARI DEL CENTRE

El Centre obrirà les portes a les 8,50 hores i les tancarà a les 9,10 hores Els pares o acompanyants no podran entrar dins l’edifici escolar a les entrades i sortides de l’alumnat. En cas de necessitat d’haver de parlar amb un mestre hauran de respectar l’horari de visita de pares o si el cas és urgent dirigir-se a secretaria o direcció.
A partir d’aquest curs i amb la iniciativa de l’Ajuntament i la Policia Municipal, les entrades i sortides dels alumnes de primària i infantil de 5 anys a les 9h i a les 14h serà per les portes de darrera.
L’horari del centre és de jornada continuada de 9 a 14 hores.

HORARI SECRETARIA I DIRECCIÓ

La secretaria i direcció estarà a disposició de qualsevol pare tots els dies de dilluns a divendres de les 9 a les 10 hores i de les 13’15 hores a les 14 hores.

VISITA PARES

El dia de visita de pares serà tots els DILLUNS de les 14,05 a les 15 hores.

CALENDARI ESCOLAR

Dilluns 12 de setembre: inici activitats lectives.
Dijous 22 de juny: fi activitats lectives.
Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclusos.
Pasqua: del 13 al 21 d’abril, ambdós inclusos.
12 d’octubre (festa Nacional)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (Immaculada Concepció).
Dia 28 de febrer: festa escolar unificada.
31 d’octubre (dia no lectiu centre)
27 de febrer (dia no lectiu centre)

LLIBRES DE TEXT

Vos recordam que el centre segueix adherit al programa de reutilització de llibres de text de 3er a 6è de primària. Si encara hi ha qualque alumne d’aquests cursos que no s’hi hagi adherit i ho vulgui fer obrim un plaç extraordinari fins dia 30 de setembre (heu de passar per secretaria, vos donarem el full d’adhesió i heu de fer l’ingrés).

REUNIÓ PARES I MARES PRINCIPI DE CURS

Les reunions de principi de curs es realitzaran els següents dies:
Infantil (4 i 5 anys): Dilluns 19 de setembre a les 14 hores
1er cicle (1er i 2on): Dimarts 20 de setembre a les 14 hores
2on cicle (3er i 4art): Dimecres 21 de setembre a les 14 hores
3er cicle (5è i 6è): Dijous 22 de setembre a les 14 hores

És molt important la vostra assistència ja que vos donarem tota una sèrie d’informació de principi de curs, normes, presentació de mestres especialistes etc.
PROFESSORAT

 

Equip Directiu:

Director ................................................... Antoni Cabrer Mestre
Cap d’estudis .......................................... Joan Torres Cheslyn
Secretari .................................................. Jaume Prats Seguí

     
Professors infantil:

3 anys A Joana Bou Torrents
3 anys B Sara Iglesias Lladó
4 anys A Margalida Galmés Santandreu
4 anys B Catalina Font Oliver
4 anys C M. Carmen Quesada Aguado
5 anys A Margalida Soler Salas
5 anys B Antònia Gelabert Flaquer
5 anys C M. Antonia Gonzàlez Lliteras
 
+1 Cristina Servera Moragues
+1 Angela Jerez Abraham
 
     
Professors tutors primària:
1A Imma López Puche
1B Eva M. Fernández Fernández
1C M. Àngels Àvila Cervera
2A Sílvia Triguero Méndez
2B Maria Rosselló Arenas
2C Nela Mestre Ginard
3A Carles Estrany Vives
3B Isabel Roca Mudoy
3C Magdalena Tomas Rotger
     
4A Aina Amorós García
4B Catalina Ferragut Sancho
4C Margalida Carbonell Company
5A Catalina Mas Martín
5B Catalina Pascual Planisi
5C Joan Miralles Morey
6A Antoni Servera Llull
6B Joan Sancho Vílchez
6C Margalida Jaume Lliteras
     
Professors especialistes:
Música David Galdon Arrue
Música Joan Carles Bonnin Binimelis
Anglès Neus Brunet Pascual
Anglès M. Francisca Tous Amorós
Anglès M. Elena Piña Gelabert
EF Lluís Vidal Canals
PT Antoni Villalobos Pallicer
PT Teresa Rodríguez Buitrago
AL Patricia Mas Pujol
AD Sebastiana Llull Font
Orientadora Cataina Rubert Frau
Religió Pere Jaume Sureda
     
     

 

La Direcció