CALENDARI

Dos dies de lliure elecció elegits pel Claustre com a no lectius: dia 31 d’octubre i dia 27 de febrer.


Dies festius locals: 17 de gener (Sant Antoni) i de 24 de juny (Sant Joan).


Els altres dies de festa vénen establerts pel calendari escolar del present curs:
Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Pasqua: del 13 al 21 d’abril, ambdós inclosos.

Dies festius: 12 d’octubre (Festa Nacional), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (dia de la Constitució), 8 de desembre (Immaculada Concepció), 28 de febrer (Festa escolar unificada).