ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El dia de les votacions serà el proper dia 29 de novembre

Podreu votar a qualsevol hora des de les 9 fins a les 14:30 hores.

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LES ELECCIONS DELS PARES I MARES AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE


Benvolguts pares i mares:

D’acord amb el que estableix la legislació vigent i com ja sabeu, s’han convocat eleccions per representants dels pares i mares en el Consell Escolar del Centre.

Donada la importància que és pel Centre comptar amb la cooperació dels pares i per tal que tengueu una major informació sobre les eleccions, vos comunicam els principals aspectes a tenir en compte.

Els pares i mares que han presentat candidatura són:

Pau Coll Puigserver
Ana Belén Diego Nieto
Francisco Javier Giraldo Bedoya
Sheila Pérez López
Natalia García Sánchez

El vot és directe, secret i no delegable. Així, un pare no pot votar pel seu cònjuge, ni viceversa.

El proper dijous dia 29 de novembre és el dia que heu de venir a votar. L’horari de les votacions serà de les 14 a les 18 hores en el Centre.

Heu de presentar el DNI o qualsevol altre document justificatiu.

Esperam la vostra participació.

La Junta Electoral

COMPOSICIÓ
El Consell Escolar en el nostre Centre està format per:
5 mestres (elegits pel Claustre)
4 pares (elegits pels pares i mares del Centre)
1 pare/mare representant de l’APIMA
1 representant del personal d’administració i serveis
1 “ de l’Ajuntament
Equip Directiu
La renovació del Consell Escolar es fa cada dos anys per meitats. Enguany afecta a 3 mestres i 2 pares/mares.

CENSOS
Estan exposats al tauló d’anuncis de l’entrada. Comprovau si les vostres dades són correctes. En cas contrari comunicau-ho a secretaria.

CANDIDATS
Qualsevol membre de la Comunitat Educativa en el seu respectiu sector (mestres, pares i mares).
El plaç de presentació de candidatures acaba el 6 de novembre a les 15 hores. Per presentar-se com a candidats heu d’omplir i presentar un full que se vos facilitarà a la secretaria i l’heu d’entregar a Direcció.

MESES ELECTORALS
Es formarà una mesa electoral per a cada sector de la Comunitat Educativa. El dia 7 de novembre es farà el sorteig.

VOTACIONS
El vot és directe, secret i no delegable.

VOTACIONS
El vot és directe, secret i no delegable.
Dia 28 de novembre eleccions professorat.
Dia 29 de novembre eleccions pares i mares des de les 9 a les 14:30 hores.