PLANTILLA DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 2012

El Consell Escolar d’aquest centre ha quedat constituït per les persones següents:

President:
Antoni Cabrer Mestre


Representant de l’Ajuntament:
Dori Moreno Gómez

 

Cap d’estudis:
Joan Torres Cheslyn

Representant del Professorat:
Sabastiana Llull Font
Margalida Soler Salas
Mª Angeles Avila Cervera
Pere Jaume Sureda
Antoni Villalobos Pallicer

 

Secretari:
Jaume Prats Seguí

Representant dels pares/mares:
Dori Pastor Martínez
Maria Dolores García Sánchez
Sheila Pérez López
Natalia García Sánchez

 

Representant de l’APIMA:
(en aquests moments no hi ha associació)
Representant del PAS:
Antonia Campoy Liria