INFORMACIÓ CURS 2012/13

Benvolguts pares i mares:

La present és per comunicar-vos una sèrie d’informacions amb motiu del començament del curs:

PROFESSORAT

Equip Directiu:

Director ................................................... Antoni Cabrer Mestre
Cap d’estudis .......................................... Joan Torres Cheslyn
Secretari .................................................. Jaume Prats Seguí

Professors infantil:

3 anys A .......... ...................................... Joana Bou Torrents
3 anys B ........ ........................................ Margalida Galmés Santandreu
3 anys C ........ ........................................ Catalina Font Oliver
4 anys A .......... ...................................... Montserrat López Rodríguez
4 anys B ......... ....................................... Margalida Soler Salas
4 anys C ......... ........................................ Sara Iglesias Lladó
5 anys A ........ ........................................ M. Antònia González Lliteres
5 anys B ........ ......................................... Àngela Jerez Abraham
5 anys C ........ ......................................... Antònia Gelabert Flaquer
Professora suport 3 anys........................ Cristina Servera Moragues
Professora suport 4 anys......................... Sílvia Buele Zamora
Professora suport 5 anys......................... M. Carmen Quesada Aguado


Professors tutors primària:

1er A ...................................................... Imma López Puche
1er B ...................................................... Isabel Bennàssar Gomila
1er C ...................................................... M. Àngels Avila Cervera
2on A ..................................................... Maria Vanrell Bibiloni
2on B ..................................................... Francisca Bauzà Gelabert
2on C ..................................................... Joan Sancho Vílchez
3er A ................................... .................. Sílvia Triguero Méndez
3er B....................................................... Nela Mestre Ginard
3er C ..................................................... Magdalena Bonet Caldés
4art A .................................................... Aina Amorós García
4art B ..................................................... Damiana Fuentes Diego
4art C ..................................................... Catalina Ferragut Sancho
5è A ...................................................... Catalina M. Más Martín
5è B ...................................................... Catalina Pascual Planisi
5è C .......................................................... Maria Umbert Sansó
6è A ......................................................... Maria A. Rosselló Arenas
6è B .......................................................... Joan Miralles Morey
6è C .......................................................... Antoni Servera Llull

Professors especialistes:

Anglès ..................................................... Laura Hurtado Torres
Anglès ..................................................... M. Antònia Santandreu Jaume
Anglès ..................................................... Maria Moreno Arenas (Marc Catejón Moreno)
E F. ......................................................... Neus Llull Font
E.F. ......................................................... Lluís Vidal Canals
Música .................................................... Modest J. Andreu Cortès
P.T. ......................................................... Daniel A. Díaz Paradela
P.T. ......................................................... Antoni Villalobos Pallicer
Logopeda ................................................ M. Àngels Sureda Salas
Ed. Compensatòria ................................. Sebastiana Llull Font
Orientadora ............................................ Margalida Vizcaino Herranz
Religió .................................................... Pere Jaume Sureda

ENTRADES I HORARI DEL CENTRE

El Centre obrirà les portes a les 8,50 hores i les tancarà a les 9,10 hores Els pares o acompanyants no podran entrar dins l’edifici escolar a les entrades i sortides de l’alumnat. En cas de necessitat d’haver de parlar amb un mestre hauran de respectar l’horari de visita de pares o si el cas és urgent dirigir-se a secretaria o direcció. Pregam que si és possible, tots els alumnes de primària i els de 5 anys entrin per les portes de darrera del centre per evitat embossaments per davant. La sortida a les 14 hores també hauria de ser per darrera.
L’horari del centre és de jornada continuada de 9 a 14 hores.


HORARI SECRETARIA I DIRECCIÓ

La secretaria i direcció estarà a disposició de qualsevol pare tots els dies de dilluns a divendres de les 9 a les 10 hores i de les 13’15 hores a les 14 hores.


VISITA PARES

El dia de visita de pares serà tots els DILLUNS de les 14,05 a les 15 hores.


CALENDARI ESCOLAR

Vacances de Nadal: del 24 de desembre al 4 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Pasqua: del 28 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

Dies festius: 12 d’octubre (Festa Estatal), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (dia de la Constitució), 28 de febrer (festa escolar unificada).

Festes locals: 17 de gener i 24 de juny.

Dos dies elegits pel Claustre com a no lectius i pendent d’aprovar pel Consell Escolar: 2 de novembre i 4 de març.

LLIBRES DE TEXT

Vos recordam que el centre segueix adherit al programa de reutilització de llibres de text de 3er a 6è de primària. Si encara hi ha qualque alumne d’aquests cursos que no s’hi hagi adherit i ho vulgui fer obrim un plaç extraordinari fins dia 18 de setembre (heu de passar per secretaria, vos donarem el full d’adhesió i heu de fer l’ingrés).


REUNIÓ PARES I MARES PRINCIPI DE CURS

Les reunions de principi de curs es realitzaran els següents dies:

DILLUNS DIA 17 DE SETEMBRE a les 14 hores CURSOS DE 1er i 2on.
DIMARTS DIA 18 DE SETEMBRE a les 14 hores CURSOS DE 3er i 4art.
DIMECRES DIA 19 DE SETEMBRE a les 14 hores CURSOS DE 5è i 6è.
DIJOUS DIA 20 DE SETEMBRE a les 14 hores INFANTIL (3 anys, 4 anys i 5 anys)

És molt important la vostra assistència ja que vos donarem tota una sèrie d’informació de principi de curs, normes, presentació de mestres especialistes etc.

   

La Direcció