MANIFEST LLEGIT ALS PARES I MARES A LA FESTA DE FI DE CURS

 

Bon vespre. Benvinguts a la festa de fi de curs. Permeteu-me però, abans de començar que aprofiti aquest moment i la presència de tots vosaltres, pares, mares i altres familiars dels nostres alumnes per assabentar-vos de la situació en què ens trobam i sobretot en la que ens trobarem el proper curs escolar 2012-13. Per tant, deman la presència de tot el claustre de professors, perquè el que vos llegiré és el que defensam i pensam tots i cadascun de nosaltres.

Primer de tot volem fer-vos saber que hem considerat que no havíem de suspendre aquesta festa de fi de curs com a mesura de protesta ni altres activitats complementàries com puguin ser sortides, excursions, viatge d’estudis, etc. Sabem que hi ha escoles que ho han fet. Que han suspès festes de fi de curs i altres activitats si són fora de l’horari lectiu. Els nostres alumnes, els vostres fills no tenen perquè haver de patir la situació en què ens trobam i ens trobarem els propers cursos. Per tant, consideram que no hem d’emprendre accions de protesta, almenys de moment, que puguin danyar els interessos dels nostres alumnes ni les seves famílies, que són els que finalment sortiran més perjudicats si es posen en marxa les mesures que es van coneixent.

Tots sabeu que estam patint moments difícils. La crisi econòmica i l’actitud dels nostres governants fan perillar greument aquest model educatiu.

Per tant, trobam que heu d’estar informats de la situació que es viu a tots els centres educatius de les Illes Balears, del que ens afecta més concretament a la nostra escola i de les conseqüències que tendran per a l’educació dels vostres fills les retallades que estan duent a terme les autoritats educatives sense comptar amb cap dels col·lectius implicats directament amb l’educació: alumnes, pares i mares i professorat.

Volem contribuir també, en la mesura possible a minimitzar les despeses que han de fer les famílies per materials escolars. Per tant, continuarem amb la reutilització de llibres en els cursos de tercer, quart, cinquè i sisè de primària (tot i que la Conselleria encara no ens ha abonat el que ens deu), no augmentarem les quotes per a adherir-se al programa, ni per fotocòpies ni material d’aula.

Quant a les retallades que es van concretant per al curs vinent, la Conselleria manté una actitud de desinformació i de nul·la voluntat negociadora, per això, creim que és important que sapigueu aquelles que més directament afectaran els vostres fills:

El pressupost del centre pel curs que ve es veurà reduït un 21% respecte al que hem tingut aquest curs.
En principi ens havien de reduir dos grups de primària, això significava passar de tenir d’entre 18 i 22 alumnes per aula a tenir-ne 29 o 30. Però, degut a les insistències, contactes i gestions que hem tingut amb la Conselleria, hem aconseguit mantenir aquests grups pel proper curs.
Eliminació del programa PROA. Això és les classes de reforç que realitzaven els capvespres durant el primer trimestre.
Supressió del programa de reutilització de llibres pels alumnes de primer i segon de primària.
Supressió del Programa de Suport a la Lectura (2on cicle de primària).
No es cobriran les baixes dels mestres inferiors a un mes per part de l’Administració. Això implica no poder realitzar els suports programats.


És per tot això, que el Claustre de Professors de Na Penyal demana una defensa decidida i constant de la qualitat del sistema educatiu públic. I vos demanam a vosaltres, pares i mares, el vostre suport i la vostra adhesió a totes les accions de protesta i reivindicació perquè al cap i a la fi serem tots els qui en sortirem perjudicats, però molt especialment l’educació dels vostres fills i filles.

Ja per acabar volem dir que, a pesar de totes les mesures que aquest Govern ha pres, nosaltres tenim clar que no ens llevaran la il·lusió per aconseguir tot allò en el que creim. Lluitarem diàriament per aconseguir el nostre gran desig: UNA ESCOLA DE QUALITAT.

Gràcies a tots i bon estiu!