Els balls del festival de Na Penyal

 

Educació infantil 3 anys
Educació infantil 4 anys
Educació infantil 5 anys

 

PRIMER
SEGON

 

TERCER A
TERCER B
TERCER C

 

QUART A
QUART B
QUART C

 

CINQUÈ
SISÈ