CIRCULAR PRINCIPI DE CURS


 

INFORMACIÓ CURS 2010/11

Benvolguts pares i mares:

La present és per comunicar-vos una sèrie d’informacions amb motiu del començament del curs:

PROFESSORAT

Equip Directiu:

Director Antoni Cabrer Mestre
Cap d’estudis Joan Torres Cheslyn
Secretari Jaume Prats Seguí

Professors infantil:

1er A ( 3 anys) M. Antònia González Lliteres
1er B (3 anys) Àngela Jerez Abraham
1er C (3 anys) Antònia Gelabert Flaquer
2on A ( 4 anys) Joana Bou Torrents
2on B (4 anys) M. Carmen Quesada Aguado
2on C (4 anys) Sílvia Buele Zamora (Rafel Miralles Mas)
3er A (5 anys) Catalina Font Oliver
3er B (5 anys) Margalida Soler Salas
3er C (5 anys) Margalida Galmés Santandreu
Professora suport Cristina Servera Moragues
Professora suport Sara Iglesias Lladó
Professora suport Montserrat López Rodríguez

Professors tutors primària:

1er A Victòria Gil García
1er B Imma López Puche
1er C Isabel Bennàssar Gomila
2on A Lourdes Melis Juan
2on B Francisca Bauzà Gelabert
2on C M. Àngels Avila Cervera
3er A Magdalena Bonet Caldés
3er B Sílvia Triguero Méndez
3er C Nela Mestre Ginard
4art A Catalina Ferragut Sancho
4art B Irene García Maura
4art C Aina Amorós García
5è A Catalina M. Más Martín
5è B Catalina Pascual Planisi
5è C Maria Umbert Sansó
6è A Isabel Losa Martínez
6è B Teresa Pons Soler
6è C Jesús Díaz Benito


Professors especialistes:

Anglès Aina M. Ruíz Jiménez
Anglès Celia Romero Rodríguez
E F. Neus Llull Font
E.F. Joan Fornés Estarelles
Música Catalina Ripoll Galvez
P.T. Sebastià Llodrà Oliver
P.T. Antoni Villalobos Pallicer
Logopeda Àngels Sureda Salas
Ed. Compensatòria Sebastiana Llull Font
Orientadora M. Antònia Trobat Llompart
Religió Pere Jaume Sureda


ENTRADES I HORARI DEL CENTRE

El Centre obrirà les portes a les 8,50 hores i les tancarà a les 9,10 hores Els pares o acompanyants no podran entrar dins l’edifici escolar a les entrades i sortides de l’alumnat. En cas de necessitat d’haver de parlar amb un mestre hauran de respectar l’horari de visita de pares o si el cas és urgent dirigir-se a secretaria o direcció. Pregam que si és possible, tots els alumnes de primària i els de 5 anys entrin per les portes de darrera del centre per evitat embossaments per davant. La sortida a les 14 hores també hauria de ser per darrera.
L’horari del centre és de jornada continuada de 9 a 14 hores.


HORARI SECRETARIA I DIRECCIÓ

La secretaria i direcció estarà a disposició de qualsevol pare tots els dies de dilluns a divendres de les 9 a les 10 hores i de les 13’15 hores a les 14 hores.


VISITA PARES

El dia de visita de pares serà tots els DILLUNS de les 14,05 a les 15 hores.


CALENDARI ESCOLAR

Vacances de Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Pasqua: del 21 al 29 d’abril, ambdós inclosos.
Dies festius: 12 d’octubre (Festa Estatal), 6 de desembre (dia de la Constitució), 8 de desembre (La Immaculada), 28 de febrer (festa escolar unificada).
Festes locals: 17 de gener i 24 de juny.
Dos dies elegits pel Claustre com a no lectius i pendents d’aprovar pel Consell Escolar: 7 de desembre i 2 de març.


LLIBRES DE TEXT

Vos recordam que el centre s’ha adherit al programa de reutilització de llibres de text. Si encara hi ha qualque alumne de primària que no s’hi hagi adherit i ho vulgui fer obrim un plaç extraordinari fins dia 18 de setembre (heu de passar per secretaria, vos donarem el full d’adhesió i heu de fer l’ingrés).

 


REUNIÓ PARES I MARES PRINCIPI DE CURS

Les reunions de principi de curs es realitzaran els següents dies:

DIMECRES DIA 15 DE SETEMBRE a les 16 hores CURSOS DE 3er i 4art.
DIJOUS DIA 16 DE SETEMBRE a les 16 hores CURSOS DE 5è i 6è.
DILLUNS DIA 20 DE SETEMBRE a les 16 hores CURSOS DE 1er i 2on.
DIJOUS DIA 23 DE SETEMBRE a les 16 hores INFANTIL (3 anys, 4 anys i 5 anys)
És molt important la vostra assistència ja que vos donarem tota una sèrie d’informació de principi de curs, normes, presentació de mestres especialistes etc.

La Direcció