PRIMER PREMI NARRATIVA BREU AMIPA

NA PENYAL

 

 

BASES


1ª .- Poden optar a aquest premi els nins i nines del centre  des de tercer a sisè curs d’educació primària.

2ª.- Les obres que es presentin han d’èsser originals i inèdites. I es poden presentar en les modalitats de conte, redacció i poesia.

3ª.- Els treballs han de tenir una extensió mínima d'un full i màxima de quatre, escrits per una sola cara.

4ª -El tema és de lliure elecció.

5ª.- El termini de presentació és el 19 d´abril de 2010. I s’entregaran a les tutores de cada curs.

6ª- Es podran presentar els escrits tant en català com en castellà.

7ª.- Cada participant només pot presentar un treball, sense esborranys
i sense nom, se li adjudicarà un nombre.

8ª.- Els premis s’otorgaran per cicles

-Primer premi  llibres per un valor de 60€
-Segon premi    "            "           de 40€
-Tercer premi     "            "          de 20€.

Així mateix cada participant rebrà un obsequi per participar.

9º.- El jurat estarà format per persones relacionades amb l´àmbit cultural i
docent del municipi.

10ª.- Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l´organització.

11ª.- El lliurament de premis tindrà lloc el 23 d´abril a la biblioteca de Cala Millor.

12ª.- Els treballs seran exposats a partir del 26 d’abril en el col·legi i el guanyador de cada cicle es publicarà igualment a la plana web del col·legi.