DENTISTAS SOBRE RUEDAS

 

ONG mallorquina que treballa des del 2007 a l'Àfrica.

 

Educa l'educació bucadental, prioritàriament en els infants africans.

 

Format per dentistes, protèsics, metges, infermeres, educadores socials i mestres, entre d'altes voluntaris.

 

Realitzen xerrades de sensibilització a les escoles de Mallorca.

 

En un fútur pròxim iniciaran les intervencions odontològiques a centres de protecció de menors de Mallorca.

 

 
web: www.dentistassobreruedas.org