IX CONCURS MALLORCA RECICLA.

objectes realitzats amb residus