CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

 

- Presentació de sol·licituds:

Inici: 27/04/09

Finalització: 11/05/09

- Llistes provisionals d’admesos: 29/05/09

- Reclamacions:

Inici: 1/06/09

Finalització: 3/06/09

Resolució de les reclamacions: 4/06/09

Llistes definitives: 15/06/09

- Matriculació educació infantil i primària

Inici: 16/06/09

Finalització: 17/06/09

- Matriculació ESO:

Inici: 29/06/09

Finalització: 3/07/09